tancsicsdijA Táncsics Emlékplakett a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium legrangosabb diákjainak járó kitüntetése.

A Táncsics Emlékplakett elnyerésének feltételei

Az elismerés birtokosa lehet minden, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban tanulmányait sikerrel befejező diák, akit az alábbi feltételek teljesülése esetén az osztályfőnöke és a diákönkormányzat jelöl

  1. A jelölt az utolsó két tanulmányi évben jeles bizonyítványt szerzett. (osztályzatainak átlaga 4,5 fölött volt)
  2. A tanulmányokkal töltött évek során kiemelkedő teljesítményt nyújt valamely tantárgyból, amelyet szaktanára tantárgyi dicsérettel ismer el. 
  3. Érettségiig legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsgát szerzett.
  4. A tudományok, a művészet vagy a sport területén megyei, országos, nemzetközi versenyeken, kiemelkedő eredményt ért el, vagy kiváló tanulmányi munkájának, kimagasló nyelvtudásának köszönhetően külföldi tanulmányi ösztöndíjat nyert el, és ezzel erősítette iskolánk jó hírét.
  5. Személyisége, erkölcsi tartása, a tanuláshoz, az iskolai közösséghez – társaihoz és tanáraihoz – való viszonya példamutató volt.

A Táncsics Emlékplakett ünnepélyes átadása

  • A Táncsics Alapítvány kuratóriuma által évente kiosztásra kerülő díjat minden évben legfeljebb az érettségiző osztályok számának megfelelő számú tanuló kapja.
  • A jutalmazás formája: plakett, oklevél, pénzjutalom vagy értékes tárgyi jutalom.
  • Amennyiben a jelöltek nem felelnek meg a feltételeknek, abban az évben az emlékplakett nem kerül kiadásra.
  • A címre érdemes tanulók nevét, a feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat az osztályfőnök és a diákönkormányzat vezetője terjeszti a kuratórium elé. A kuratórium a nyilvános bejelentésig titokként kezeli a döntését.
  • A Táncsics plakett átadására a ballagási ünnepélyen kerül sor. A díjat az iskola igazgatója és az alapítvány által felkért személy adja át.

Táncsics Alapítvány kuratóriuma

Következő események
  

epitsuntortenelmez

madarlatta

mezesmadzag

oveges

hatartalanul

tehetsegpont

Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium © 2018