A Táncsics Mihály Gimnázium Táncsics Tallér Programjának szabályzata

1. A Táncsics Tallér Program alapszabályai és működése

A Táncsics Tallér Program (továbbiakban TTP) egy ösztönző és jutalmazó rendszer, melynek keretein belül a gimnázium tanulói Táncsics Tallérokat (továbbiakban TT) gyűjthetnek, és azokat a programban meghatározott feltételek teljesítésével jutalmakra válthatnak be.

A TT-okról a Táncsics Tallér Bizottság (továbbiakban TTB) dönt, melynek tagjai:

 • Pásztor Gergely (igazgató)
 • Lang Anna
 • Varga Zita

A TT gyűjtése osztálykeretek között történik, azaz minden egyéni eredmény is az adott osztály TT-jait gyarapítja. A TT gyűjtésének feltételeit az 1. sz. táblázat foglalja össze. A TT-ok beváltásáról szintén az egész osztálynak kell egyhangú döntést hoznia. A beváltás feltételei a 3. sz. táblázatban találhatóak.

A TTP-ban a jutalmazáson kívül megrovásra is sor kerülhet, ami a TT-ok levonásával történik. A levonásokra vonatkozó szabályokat szintén a 2. sz. táblázat tartalmazza.

A TT-t érő tevékenységeket minden osztály TT felelősének kötelessége beregisztrálni a ww.dagim.hu honlapon minden hónap 5-éig. A megadott időpontig be nem regisztrált tevékenységek a határidő után nem regisztrálhatóak be, és TT-t nem érnek.

A TTP-ban lehetőség van egyéb TT gyűjtési módokra is

 1. Tőzsde: Minden osztálynak lehetősége van meghatározott mennyiségű TT-t feltenni arra, hogy mennyi ideig nem szerez az osztály egyik tagja sem elégtelen osztályzatot. Egy nap esetén az összeg 1%-ával egy hét esetén 10%-ával, míg egy hónap esetén 100%-ával nő az előre meghatározott összeg. Ha nem sikerül az előre kitűzött célt elérni, az erre feltett TT-ok elvesznek, és levonásra kerülnek.
 2. Hitel: Minden osztálynak lehetősége van hitelt felvenni egy másik osztálytól. A hitelszerződés megkötése után a hitelt felvevő osztály addig köteles saját eredményeit a hitelező osztálynak regisztrálni, amíg a hitelben foglalt összeg 125%-át maradéktalanul vissza nem fizeti.

 

2. A Táncsics Tallérok gyűjtésének elve (1. és 2. sz. táblázat)

1.  számú táblázat

Jutalmak

Összeg

Mértékegység

Tanulmányi

Osztályátlag

x1000

 /félév

Versenyen való részvétel (művészet, sport, tanulmányi; a helyezések jutalmazásáról a bizottság külön dönt)

helyi

50

 fő/alkalom

körzeti

250

 fő/alkalom

megyei

500

 fő/alkalom

országos

1000

 fő/alkalom

nemzetközi

2000

 fő/alkalom

Nyelvvizsga

alapfok

A

250

 fő/vizsga

B

250

 fő/vizsga

középfok

A

500

 fő/vizsga

B

500

 fő/vizsga

felsőfok

A

1000

 fő/vizsga

B

1000

 fő/vizsga

ECDL

modulonként

100

 fő/vizsga

Kitűnő t.e. (félévenként)

1000

fő/félév

Jeles t.e. (min.4,8) (félévenként)

800

fő/félév

Délutáni foglalkozáson való részvétel (művészet, sport, tanulmányi)

50

fő/alkalom

Magatartás

Osztályátlag

x1000

 /félév

Hiányzásmentes nap (bejegyzésmentes)

500

nap

Dicséretek

szaktanári

250

osztályfőnöki

500

igazgatói

1000

Közösségi

Rendezvények szervezése

iskolai

8000

 osztály/rend.

évfolyam

4000

alkalom

osztályprogram

2000

alkalom

egyéb

Biz.dönt.max.1000

 

Iskolai dekoráció

Biz.dönt.max.1000

Iskolaújság

Biz.dönt.max.1000

Rádió

Biz.dönt.max.1000

Rendezvényen való szereplés

500

fő/alkalom

Mentorálás

100

Teremrend (takarítónők elbírálása alapján)

1000

hónap

Karitatív (pály. alapján)

Biz.dönt.max.3000

 

ÖKO (pály. alapján)

Biz.dönt.max.3000

Egyéb

Biz.dönt.

 

2. számú táblázat

Tanulmányi

Szankciók

   

Bukás (félévkor)

-2000

fő/tantárgy

Bukás (év végén)

-3000

fő/tantárgy

Magatartás

     

Igazolatlan hiányzás

-1000

fő/óra

szaktanári

-1000

osztályfőnöki

-2000

igazgatói

-5000

fegyelmi

felező

osztály

Teremrend

-2000

hónap

Rongálás

Biz.dönt.

 

Informatika teremrend be nem tartása

Biz.dönt.

 

Rendezvény szervezésének vagy részvételének elmulasztása

Biz.dönt.

 

Dohányzás

 

-5000

alkalom

 

A Táncsics Tallérok beváltásának lehetőségei (3. sz. táblázat) és feltételei

3. számú táblázat

Beváltási lehetőségek

TT

Szabadnap (osztályprogramra használat)

250000

Számonkérésmentes nap

100000

Számonkérésmenetes óra

20000

Barlantúra*

150000

Gokartozás*

100000

Kajakozás*

70000

Strandbelépő*

70000

Ebédkívánság

50000

Játéknap (tanórához kapcsolódó játékok)

50000

Ping-pong kizárólagos használata 1 héten keresztül

50000

Csocsó kizárólagos használata 1 héten keresztül

50000

Tárgyi eszközök

Biz. dönt.

   
   

* Összesen évente kétszer vehető igénybe.

 

 

A beváltás feltételeit a TTB a következőkben szabályozza

 1. Osztályprogram
  1. Az adott félévben az osztályban nem került sor fegyelmi eljárásra, és az osztály tagjai összesen nem kaptak 4 igazgatói figyelmeztetést, intőt vagy rovót.
  2. Összesen évente két alkalommal választható.
  3. Csak az éves tervben előre megadott 5 napon vehető ki.
  4. Kötelezően önkéntes, karitatív és öko-tevékenység jellemezte az osztályt.
 2. Számonkérésmentes nap/óra
  1. Egy hónapon belül csak egyszer választható.
  2. Témazáró dolgozatot nem lehet vele kikerülni.
  3. A beváltás előtt egy héttel kötelezően jelezni kell a TTB felé.
 3. Tárgyi eszközök
  1. A TTB dönthet arról, hogy egy adott osztály TT-jait tárgyi eszközökre válthatja-e.
  2. A beváltás nem azonnali beszerzésre vonatkozik, de az adott osztály tárgyi eszközök vásárlása esetén előnyt élvez a többiekkel szemben.

 

Dabas, 2018. február 20.

Következő események
  

epitsuntortenelmez

madarlatta

mezesmadzag

oveges

hatartalanul

tehetsegpont

Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium © 2018