Abai-Kiss Barbara

angol és német szakos idegennyelv-tanár

Balogh Adrienn

német szakos idegennyelv tanár

Bánkiné Nyúl Márta

matematika-kémia szakos gimnáziumi tanár

Baranyi Ilona

matematika-kémia szakos gimnáziumi tanár

Blahó Erzsébet

magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár

Bolykiné Somosi Ilona

történelem szakos tanár és német szakos idegennyelv-tanár

Dr. Albertné Balázs Mária

magyar szakos tanár - óraadó

Dr. Talabérné Kontra Hajnalka

német szakos idegennyelv-tanár

Farkas Gábor

történelem szakos gimnáziumi tanár

Farkasné Megyeri Veronika

biológia szakos tanár és angol szakos idegennyelv-tanár

Füzesiné Gróf Ildikó

matematika szakos tanár

Gogolák Pál

testnevelő

Gombárné Botya Orsolya

angol-német szakos idegennyelv-tanár

Háda Csaba

matematika-rajz szakos tanár

Hádáné Fehértói Lívia

földrajz-biológia szakos gimnáziumi tanár

Hideghéti Tamás

informatika szakos gimnáziumi tanár

Horváth Barbara

angol szakos idegennyelv-tanár

Kiss István

történelem szakos gimnáziumi tanár - óraadó

Kleineiselné Kálvin Anita

matematika szakos gimnáziumi tanár és német szakos idegennyelv-tanár

Lang Anna

magyar szakos gimnáziumi tanár

Lang Ottilia

ének-zene tanár

Lorántfy László

fizika szakos gimnáziumi tanár és számítástechnika szakos tanár

Lorántfyné Horváth Ildikó

biológia szakos gimnáziumi tanár és testnevelő

Pásztor Gergely

intézményvezető, történelem szakos gimnáziumi tanár

Pelikán László

matematika-fizika szakos gimnáziumi tanár

Pelikánné Tuba Gizella

földrajz-biológia szakos gimnáziumi tanár

Péntekné Hegedűs Rita

történelem szakos tanár és könyvtáros

Pongor Sándor

matematika-fizika szakos gimnáziumi tanár

Ráczné Szalai Gabriella

német szakos idegennyelv-tanár és földrajz szakos gimnáziumi tanár

Ráczné Walter Annamária

magyar szakos gimnáziumi tanár

Rádai István

testnevelő

Sárai Brigitta

magyar szakos gimnáziumi tanár és angol szakos idegennyelv-tanár

Stangli Irén

magyar szakos gimnáziumi tanár

Szandhoferné Ihászi Tünde

testnevelő

nincskep

Szász Laura

matematika-fizika szakos gimnáziumi tanár - óraadó

Talapkáné Balogh Zsuzsa

angol szakos idegennyelv-tanár és magyar szakos tanár

nincskep

Tamás Ádám

testnevelő

Valentyikné Szakál Márta

intézményvezető-helyettes és pedagógia szakos gimnáziumi tanár

Varga Zita

angol szakos idegennyelv-tanár

Zsadányi Melinda

német szakos idegennyelv tanár

Következő események
  

epitsuntortenelmez

madarlatta

mezesmadzag

oveges

hatartalanul

tehetsegpont

Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium © 2018