„A Legjobb Történész-díj”

„A történelem” – Jakob Burckhardt történész szerint – „annak feljegyzése, amit az egyik kor a másikból megőrzésre érdemesnek tart. Vagyis az emberiség emlékezete:  olyan életfontosságú párbeszéd, amely a jelenben élők és a múlt tényei között folyik.”

A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium történelem munkaközössége a 2010. évben megalapította a Legjobb Történész Díj-at. A munkaközösség az elismerést annak a tanulónak adományozza, aki tanulmányai alatt nem passzív résztvevője volt ennek az életfontosságú párbeszédnek, hanem tevékeny alakítója is: kiváló „beszélgetőtárs”, azaz: történelem tantárgyból nemcsak kiválóan teljesített, hanem megyei és országos versenyeken is eredményesen képviselte az iskolánkat.

„Pro Lingua – díj”

A tantestület angol és német nyelvi munkaközössége a 2010/2011-es tanévben megalapította szakmai elismerését, a „Pro Lingua”-díjat, amelyet a szaktanárok azoknak a tanulónak ítélnek oda, akik gimnáziumi tanulmányaik alatt az idegennyelv-tanulás terén kiemelkedtek szorgalmukkal, több nyelvvizsgát is szereztek, vagy a kötelező két nyelv mellett egy harmadik nyelvet is magas szinten elsajátítottak.

„Szent-Györgyi Albert-díj”

A2011/2012-es tanévben alapította a természettudományi munkaközösség. Az a végzős diák kaphatja, aki a gimnáziumi tanulmányai alatt kimagasló versenyeredménnyel (országos tanulmányi verseny döntőse), tudományos munkával rendelkezik a kémia és/vagy biológia területén. Odaítéléséről az aktuális kémia, biológia munkacsoport dönt.

„Kiváló SportEMBER – díj”

A sport az ember legtisztább törekvése arra, hogy tökéletes legyen. Ha jól belegondolunk, minden sportág legmélyén ez a szándék van: akár a leggyorsabb vagy a legügyesebb, a legkecsesebb vagy éppen a legerősebb sportoló áll fel a dobogó legfelsőbb fokára. Az ókori görögök nem véletlenül tisztelték félistenként az olimpiai győzteseket, és nem véletlenül a helyezték a legnagyobb sporteseményüket, az olimpiai játékokat is a lehető legközelebb az istenek világához.  

A sport értékeire, az állhatatosságra, a szabályok betartására, a tisztességre, a szorgalomra, az alázatra a mindennapokban is nagy szükség van. Nem nélkülözhetjük ezeket sem az iskolában, sem a munkahelyen, sem pedig a magánéletben. Ezért alapította meg a Táncsics Mihály Gimnázium testnevelési munkaközössége 2010-ben a „Kiváló SportEMBER” díjat. 

A díjat az osztályfőnökök és a testnevelési munkaközösség javaslatai alapján a ballagáson azok a végzős diákok kapják, akik mind sportteljesítményükkel mind pedig egész jellemükkel a sport értékeit képviselték úgy a sport területén mint a mindennapokban, és így  bizonyultak a legkiválóbbnak.

„Arany Kocka-díj”

Az informatika világában az igazi megszállottakat, szakmájuk legelmélyültebb ismerőit „Kockának” vagy Kockafejűnek nevezik. Ezért, az informatika munkaközösség által alapított, az iskola legjobb végzős informatikusának járó elismerést „Arany Kocka” Díjnak nevezte el. A díj átadására a ballagáson kerül sor, idén első alkalommal. A díjazott tanuló nemcsak kiváló ismerője szakterületének, de tudását az iskola javára is kamatoztatta, magas szintű felhasználói ismereteit megyei és országos versenyeken való részvételével és eredményeivel is bizonyította.

„ArtifexNovus – Új Művész-díj”

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”

(Pál levele a Galatákhoz 5:22)

A tehetség az intelligencia egyik formája, de csak kiindulópont. A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium Új Művésze örömet és büszkeséget szerzett előadásaival iskolánk minden tagjának, készségesen segítette mások művészi produkcióját. Az „ArtifexNovus” díjban az részesül, aki tehetségét a lélek gyümölcsfájaként ápolta. Energiát, időt nem sajnálva gondozta, érlelte.

BOLYAI FARKAS DÍJ

"Bizonyos dolgoknak mintegy megvan a maguk korszaka, amikor különböző helyeken egy időben fedeztetnek fel, amint tavaszkor az ibolyák mindenütt kikelnek, ahol csak süt a Nap."    (Bolyai Farkas)

A 2014/2015 tanévben, a Táncsics Mihály Gimnázium 50. jubileumi évében, a matematika munkaközösség megalapította a Bolyai Farkas Díjat. A díjat Bolyai Farkasról, Bolyai János édesapjáról neveztük el, aki az egyik legnagyobb magyar matematikus. A sokoldalú tudós a matematika mellett más tudományterületekkel illetve művészetekkel is foglalkozott, és gyakorlati téren is tevékenykedett.

A díjat szaktanáraink azoknak a tanulónak ítélhetik oda, akik gimnáziumi tanulmányaik alatt a matematika terén kiemelkedtek szorgalmukkal, munkájuk, eredményeik alapján a tantárgyhoz alázattal és szeretettel viszonyulnak, valamint országos és/vagy nemzetközi szakmai-, versenyeredményei vannak.

Következő események
  

epitsuntortenelmez

madarlatta

mezesmadzag

oveges

hatartalanul

tehetsegpont

Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium © 2018